Confidențialitate & Cookies

ULTIMA REVIZUIRE: 16.07.2021

1. DESPRE AVANT ADS SRL

1.1. Operatorul de date este SC AVANT ADS S.R.L. (denumită în continuare Avant), o societate cu sediul social în Craiova, Str. Theodor Aman, bl 97AP, scara A, etaj 1, ap 4, județul Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului , sub nr. J16/1555/16.06.2021, CUI 44451509.

2. INTRODUCERE

2.1. Conform regulamentului GDPR (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), intrat în vigoare pe 25.05.2018, orice societate care oferă servicii și / sau produse oricărui client din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, trebuie să se alinieze noilor implementări privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Avant nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile sau scurgerile de informații cauzate de erorile sau problemele de securitate ale unor terțe părți.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice operațiune sau set de operațiuni cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, organizarea, extragerea, utilizarea, transmiterea, adaptarea, divulgarea, modificarea sau distrugerea în orice mod a datelor unei persoane fizice.

3. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

3.1. Datele cu caracter personal reprezintă acele informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, denumită persoană vizată sau subiect de date (acea persoană fizică în viață care poate fi identificată, direct sau indirect, prin anumiți factori specifici precum caracteristici fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Alte informații diferite care pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și acestea date cu caracter personal.

3.2. Datele cu caracter personal pot fi anonimizate (nu mai conțin elemente de identificare), criptate sau pseudonimizate (înlocuite cu un cod). Datele publice pot fi considerate date cu caracter personal, exceptând situațiile în care acestea au fost făcute publice în mod direct de către persoana vizată.

3.3. Exemple de date obișnuite cu caracter personal:
•    numele și prenumele dvs.;
•    adresa de e-mail;
•    adresa de protocol de internet (IP);
•    identificatori de module cookie.

3.4. Cu toate acestea, Avant precizează că de fapt nu există o listă completă cu exemple de date personale, și din acest motiv echipa noastră este mereu dispusă sa ia în considerare orice informație pe care dvs. o considerați ca având caracter personal, în cazul în care vă doriți să o ștergem permanent din registrele noastre.

4. CE DATE PRELUCRĂM?

4.1. Avant colectează date în mod direct & indirect (când vizitați site-ul nostru sau vă abonați la newsletter, când introduceți datele prin formularul de contact în sistemul nostru CRM), și de la terți (rețele de publicitate precum Google, LinkedIn sau Facebook).

4.2. Datele prelucrate de Avant, colectate prin formulare de contact sau newsletter, Google Analytics sau / și Facebook Insights, pot include, dar nu se limitează la, următoarele:
•    Informații referitoare la compania / societatea dvs. – nume persoană juridică, adresă, date de contact, industrie;
•    Informații referitoare la CV-ul dvs. – nume și prenume persoană fizică, adresă, date de contact, experiență profesională, calificări și diplome;  
•    Informații referitoare la conturile dvs. de social media (persoană fizică) – date publice de pe conturile dvs. de rețele sociale, precum și conținutul creat de dvs. (imagini, videoclipuri, simboluri, hashtaguri, etc.);
•    Obiceiurile și comportamentul dvs. pe site;
•    De asemenea, de fiecare dată când vizitați site-ul nostru, browserul dvs. ne trimite unele informații pe care le putem folosi prin intermediul terților. Acestea ar putea include adresa de IP a computerului dvs., sistemul de operare, tipul și versiunea browserului, locația geografică, paginile pe care le-ați accesat pe site-ul nostru, timpul petrecut pe fiecare dintre paginile respective, data vizitei dvs., dispozitivul mobil și alte statistici.

4.3. Puteți fi sigur că informațiile colectate nu sunt folosite pentru a identifica vizitatorii site-ului nostru, și Avant nu vinde niciodată datele dvs. către terțe părți.

Mai jos, link-uri catre politice de cookies ale tertilor:

5. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Avant rezervă dreptul de a păstra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă maximă de 5 ani (de la ultima accesare a site-ului https://avant-ads.ro), sau pe perioade mai lungi sau mai scurte doar dacă este prevăzut prin lege sau există cerințe / circumstanțe legale care impun aceste practici. Dacă nu există temeiuri legale pentru păstrarea datelor dvs., aveți dreptul de a solicita ștergerea parțială sau totală a informațiilor dvs.

6. DE CE PRELUCREAZĂ AVANT DATE CU CARACTER PERSONAL?

6.1. Toate datele colectate și prelucrarea acestora sunt efectuate în scopuri specifice. Acestea pot rezulta din necesități tehnice, cerințe contractuale sau solicitări explicite ale clienților. Din motive tehnice, anumite date ar putea fi colectate și stocate în timpul vizitei pe avant-ads.ro. Acestea pot include data și durata vizitei, paginile web vizitate, datele de identificare ale browserului și tipul de sistem de operare utilizat și site-ul de la care ne vizitați.

6.2. Dacă vă înregistrați pentru unul dintre buletinele noastre de știri, sunt colectate următoarele informații necesare: nume, prenume, compania, adresa de e-mail și industria în care lucrați. În acest caz, putem utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul de a vă contacta cu un interes legitim de business.

6.3. Precizăm faptul ca datele dvs. colectate automat de catre Avant vor fi folosite doar în scopuri anonime, în scopuri de analiză statistică.

6.4. În măsura în care solicităm acordul de prelucrare a datelor dvs. personale, acesta servește drept bază legală în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR.

6.5. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unui contract cu dvs., contractul este temeiul juridic în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR. Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru executarea măsurilor preliminare, de exemplu dacă întrebați despre produsele sau serviciile noastre.

6.6. În cazul în care societatea noastră este supusă unor cerințe legale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu, pentru a îndeplini responsabilitățile fiscale, prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR.

6.7. Dacă faceți clic pe un link către o pagină externă, vă veți muta în afara paginilor avant-ads.ro. Prin urmare, Avant nu este responsabil pentru conținutul, serviciile sau produsele oferite pe site-ul legat și nici pentru confidențialitatea și securitatea tehnică pe site-ul asociat.

7. CE ESTE „DREPTUL DE A FI UITAT”?

7.1. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul persoanei fizice de a solicita companiei (în acest caz, Avant) să distrugă datele cu caracter personal în cel mai scurt timp, doar dacă un organ de lege sau autoritate competentă nu se opune acestei proceduri, Motivele pentru exercitarea dreptului de a fi uitat pot include:

  1. Datele nu mai sunt necesare companiei;
  2. Persoana vizată își retrage consimțământul și se opune prelucrării datelor. Menționăm că în situația în care au fost prestate servicii și emise facturi, datele de identificare inserate pe factura se vor arhiva timp de 10 ani, conform Codului Fiscal;
  3. Prelucrarea datelor a fost realizată în mod ilegal sau incorect.

7.2. În acest caz, puteți solicita ștergerea datelor dvs. prin e-mail la contact@avant-ads.ro, și vom face tot posibilul să distrugem datele dvs. în termen de 24 de ore. Conform regulilor GDRP, Avant nu are dreptul de a refuza solicitarea dvs. (când clauzele 9.1., 9.a., 9.b., și 9.c. sunt îndeplinite) și nu poate întârzia procesul de ștergere a datelor mai mult de 30 de zile de la cerere. Toate datele dvs. vor fi șterse și comunicarea (inclusiv prin e-mail sau newslettere) va fi întreruptă în mod automat.

8. DREPTURILE DVS. ȘI OFIȚERUL DE PROTECȚIE A DATELOR

 
Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt:

8.1. Dreptul de a fi informat;

8.2. Dreptul de acces – garantează dreptul persoanei vizate de a fi înștiințată dacă operatorul (în acest caz, Avant) prelucrează sau nu datele sale cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de acces la datele respective și la detalii referitoare la modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

8.3. Dreptul la opoziție – garantează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale, în cazul în care aceasta are ca scop varii activități comerciale precum marketingul direct sau targetarea prin ad-uri personalizate.

8.4. Dreptul la rectificare – garantează dreptul persoanei vizate la corectarea datelor cu caracter personal în cazul în care acestea au fost prelucrate sau / și stocate incorect sau iresponsabil. Avant promite că rectificarea oricărei informații de acest tip va fi comunicată în scris sau prin telefon persoanei vizate, dacă există temeiuri legale.

8.5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale pe care le prelucrăm, în cazurile stabilite de lege.

8.6. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obține transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator, în cazurile prevăzute de lege.

8.7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profile pe website – Avant nu creaza profile pentru utilizatori.

8.8. Dreptul de a depune o reclamație.

8.9. Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile dvs. ne puteti contacta la contact@avant-ads.ro.

9. SECURITATEA DATELOR

9.1. Avant ia toate măsurile de precauție necesare, atât tehnice, cât și organizaționale pentru a preveni și împiedica pierderea sau scurgerea datelor dvs. Deși noi implementăm certificate de tip SSL care criptează anumite informații personale, folosind metode de securitate avansate, nu putem garanta securitatea transmiterii datelor pe Internet.  

10. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

10.1. În anumite circumstanțe, consimțământul persoanei vizate nu este necesar pentru ca operatorul (în acest caz, Avant) să dezvăluie datele cu caracter personal către terți. Sunt prevăzute prin lege următoarele situații:

a.  Operatorul poate folosi sau dezvălui date personale când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate, cât și a membrilor echipei Avant;

b. Operatorul poate folosi sau dezvălui date personale când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale ale operatorului;

c. Operatorul poate folosi sau dezvălui date personale când prelucrarea este cerută de lege;

d. Nu dezvăluim niciodată date terților, cu excepția situațiilor în care relațiile de afaceri ne impun acest lucru. Dacă folosim contractori sau agenți pentru îndeplinirea contractelor încheiate cu dvs., trebuie să le comunicăm datele – acest aspect fiind specificat de regulă și în contractul de colaborare. Pentru a ne asigura că datele sunt procesate exclusiv în scopul îndeplinirii comenzii, terții sunt obligați să respecte obligații contractuale corespunzătoare.

11. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

11.1. SC AVANT ADS S.R.L., rezervă dreptul de a face modificări și / sau corectări la Politica de Confidențialitate, ori de câte ori compania consideră că este necesar, atât pentru a respecta legile în vigoare, cât și pentru a asigura protejarea datelor personale ale utlizatorilor pe site-ul avant-ads.ro. Pentru a verifica modificările recente, vă rugăm să citiți ULTIMA REVIZUIRE, aflată în partea de sus a acestei pagini. Avant face tot posibilul să vă informeze în scris (prin e-mail) despre cele mai recente schimbări ale Politicii de Confidențialitate. Cu toate acestea, este înțeles că navigarea dvs. pe acest site reprezintă acceptul dvs. cu privire la Politica de Confidențialitate a companiei noastre și că ați citit în întregime acest document legal.

12. RECLAMAȚII

12.1. Avant ia mereu în considerare sugestiile, cererile și reclamațiile dvs., drept pentru care noi facem tot posibilul să rezolvăm orice dispută sau neînțelegere, și să facilităm ajungerea la un acord comun. Însă, dacă în orice situație considerați că drepturile dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în Regulamentul nr. 2016/679, au fost încălcate, va rugam sa ne scrieti si vom fi fericiti sa va ajutam cu orice intrebari si a ajunge la o rezolutia rapida si fericita.

13. INFORMAȚII LEGALE

16.1. Acest document de confidențialitate a fost întocmit pe baza prevederilor a varii legislații europene, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor). Conform regulilor GDPR, în cazul în care doriți mai multe informații sau detalii despre Politica noastră de Confidențialitate, aveți dreptul să contactați Ofițerul de Protecție a Datelor la adresa de e-mail contact@avant-ads.ro.

14. COOKIES:

14.1. CE SUNT MODULELE COOKIE?

Un modul cookie este un fișier mic pe care un site îl salvează pe computerul dvs. sau pe un dispozitiv mobil atunci când vizitați site-ul Avant. Aceste module permit site-ului nostru să înregistreze acțiunile și preferințele dvs., cum ar fi limba, câmpurile completate din formulare de contact și alte preferințe de afișare, doar pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu trebuie să le reintroduceți de fiecare dată când accesați site-ul sau navigați de la o pagină la alta. Majoritatea site-urilor, indiferent de importanța și locația lor, folosesc aceste fișiere text.

14.2. CE TIPURI DE MODULE COOKIE FOLOSEȘTE AVANT?

Când vizitați site-ul Avant, acesta poate stoca sau prelua informații din browserul dvs., de obicei sub formă de module cookie. Se pot stoca informații despre dvs., despre preferințele dvs. sau despre dispozitivele dvs., cu scopul de a face ca site-ul nostru să vă ofere o experiență îmbunătățită și personalizată. Cookie-urile nu vă identifică direct ca persoană fizică. Deoarece Avant respectă dreptul dvs. la confidențialitate, puteți alege să nu permiteți anumite tipuri de cookie-uri. Însă blocarea anumitor tipuri de cookie-uri poate avea un impact negativ asupra experienței dvs. pe site-ul nostru și asupra serviciilor pe care le oferim.

14.3. MODULE COOKIE STRICT ESENȚIALE

Aceste tipuri de module cookie sunt absolut necesare pentru funcționarea în totalitate a site-ului Avant și nu pot fi dezactivate. Acestea pot include acțiunile efectuate de dvs., cum ar fi solicitarea de servicii, setarea preferințelor de confidențialitate sau completarea anumitor formulare. Sunt folosite și în scop de prevenire a activităților frauduloase. Deși puteți seta browserul să blocheze sau să vă avertizeze despre aceste module cookie, anumite părți ale site-ului nu vor funcționa la parametrii optimi.

14.4.  MODULE COOKIE DE PERFORMANȚĂ

Avant utilizează serviciul de analiză numit Google Analytics, oferit de Google Inc. („Google”) în scop statistic. Google Analytics folosește cookie-uri care stochează informații anonime cu privire la utilizarea de către dvs. a acestui site (inclusiv adresa IP). Aceste date sunt transmise către un server Google din UE sau SUA și stocate acolo. Google folosește aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului, compila rapoarte privind activitatea site-ului pentru operatorii de site și pentru furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. De asemenea, Avant foloseste module de tracking terte precum Facebook Pixel, Linkedin Insight Tag, Google Ads Remarketing.


◦ Pentru a dezactiva Google Analytics, vă rugăm să descărcați programul de completare pentru browser pentru dezactivarea Google Analytics furnizat de Google la HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/ GAOPTOUT? HL = EN. Pentru a afla mai multe despre confidențialitate și Google Analytics, vă rugăm să consultați prezentarea generală Google Analytics oferită de Google la: http://WWW.GOOGLE.COM/ INTL / EN / ANALYTICS / PRIVACYOVERVIEW.HTML;

◦ Putem implementa anumite funcții de publicitate Google (inclusiv remarketingul cu Google Ads; Rapoartele de afișări ale rețelei de display Google sau rapoartele demografice și de interese Google Analytics). Puteți renunța la funcțiile de publicitate Google Analytics prin setările Google Ads sau accesând HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/ DLPAGE / GAOPTOUT /.

Date vizitator anonimizate și alte cookie-uri ale terților

Acest lucru este utilizat de servicii terțe, cum ar fi Google, Facebook, Squarespace sau Hotjar, pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine publicul și să ne optimizăm experiența pe site. Acest lucru ne ajută, de asemenea, să oferim o experiență mai personalizată a mărcii noastre, precum și să vă oferim oferte mai bune și să înțelegem cum doriți să interacționați cu platformele noastre online. Putem folosi datele pixelilor Google sau Facebook pentru a vă ajuta să vă personalizați o experiență mai bună cu site-ul nostru. Pentru a afla mai multe despre modul în care aceste servicii terță parte utilizează datele, consultați politicile de confidențialitate de mai jos:

Facebook Google

14.5. CUM SĂ DEZACTIVAȚI SAU SĂ ȘTERGEȚI MODULELE COOKIE?

Puteți șterge toate modulele cookie care sunt deja stocate pe computerul dvs. și puteți seta majoritatea browserelor pentru a împiedica plasarea acestora. Însă, dacă procedați în felul următor, este posibil să fiți nevoit să introduceți manual unele preferințe de fiecare dată când vizitați un site. Dacă doriți să ștergeți modulele cookie stocate pe dispozitivele dvs., puteți configura browserul astfel încât să refuze modulele cookie. Acest lucru se face prin accesarea setărilor privind preferințele din browserul dvs. Așadar, puteți găsi aceste setări în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul pe  care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următoarele linkuri:

  • Pentru cookie-uri în Internet Explorer – Internet Explorer
  • Pentru cookie-uri în Firefox – Firefox
  • Pentru cookie-uri în Chrome – Chrome
  • Pentru cookie-uri în Safari – Safari
  • Pentru cookie-uri în Edge – Edge
  • Pentru cookie-uri în Opera – Opera

Pentru o explicație detaliată, vă rugăm să vizitați site-ul www.allaboutcookies.org  care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată în mediul online.

Scroll to Top